Nah di Pusat Niaga NHP terdapat tempat untuk bimbingan belajar (Bimba) bagi anak dari usia 3 tahun – 6 tahun. Sampai hampir menginjak waktu masuk sekolah dasar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.